خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اولین مرحله توزیع سبد کالا و لوازم التحصیل شهریور ۱۴۰۰

بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند، بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه در پیاده روها، بوی نمره های بیست، بوی دفتر حساب و مشق های ناتمام، بوی دوستی و مهر و محبت است…   به گزارش روابط عمومی عطر یاس نبوی از تاریخ   ۱۴۰۰/۰۶/۲۷  تعداد ۴۸۲  سبد کالا و لوازم  التحصیل بمناسبت شروع سال […]