خیریه مردمی عطر یاس نبوی

پیام تبریک رئیس هیئت مدیره موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی به مناسبت روز خبرنگار

در پیام فاطمه عسکری رئیس هیئت مدیره موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی به مناسبت روز خبرنگار آمده است: درود بر تمامی خبرنگارانی که حرمت قلم و آگاهی را پاس میدارند و تمامی مساعی خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمیگیرند. درود بر عزیزانی که در سنگر خبرنگاری […]