خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید معاونت محترم دادستانی استان فارس جناب آقای سپاسدار

بازدید معاونت محترم دادستانی استان فارس جناب آقای سپاسدار بازدید معاونت محترم دادستانی استان فارس ، جناب آقای سپاسدار از مجموعه عطریاس نبوی به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی دیروز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ بازپرس و معاونت محترم دادستانی استان فارس “جناب آقای سپاسدار” و هیات همراه  از مجموعه خیریه مردمی عطریاس نبوی […]