خیریه مردمی عطر یاس نبوی

دوره آموزشی کمک های اولیه و دانش افزایی پرسنل خیریه مردمی عطر یاس نبوی

به گزارش روابط عمومی خیریه مردمی عطر یاس نبوی، دوره آموزشی کمک های اولیه و دانش افزایی پرسنل اداری و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست خیریه مردمی عطر یاس نبوی با تدریس مهندس علیرضا عسکری مدیر پروژه فنی ترین مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران برگزار شد. در این دوره آموزشی که با حضور […]