خیریه مردمی عطر یاس نبوی

برگزاری دوره های افزایش مهارت های رایانه ای کارکنان خیریه

برگزاری دوره های افزایش مهارت های رایانه ای کارکنان خیریه برگزاری دوره های آموزشی افزایش مهارت های رایانه ای ویژه کارکنان خیریه عطریاس نبوی به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی اولین دوره آموزشی افزایش مهارت های رایانه ای ویژه کارکنان به همت موسسه خیریه عطریاس نبوی امروز مورخ ۹۶/۱۱/۱۷ برگزار شد. هدف از […]