خیریه مردمی عطر یاس نبوی

روز کودک مبارک

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید روز کودک مبارک به گزارش روابط عمومی عطر یاس نبوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ اردوی یک روز خانه نونهالان […]