خیریه مردمی عطر یاس نبوی

تقدیر از فروغ کریمی مسئول مشارکت های مردمی عطر یاس نبوی توسط بهزیستی شهرستان شیراز

به گزارش روابط عمومی عطر یاس نبوی، در مراسمی که با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه مردمی عطر یاس نبوی در بهزیستی شهرستان شیراز برگزار شد از زحمات فروغ کریمی مسئول مشارکت های مردمی بهزیستی شهرستان شیراز تقدیر شد. در حاشیه این مراسم عباس عسکری مدیر عامل مرکز نگهداری از کودکان […]