خیریه مردمی عطر یاس نبوی

۳۰ شب مهربانی در ایستگاه صلواتی عطریاس نبوی

۳۰ شب مهربانی در ایستگاه صلواتی عطریاس نبوی در ماه مبارک رمضان   به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی، ایستگاه صلواتی خیریه عطریاس نبوی با همکاری شهرداری منطقه یک شیراز در محل میدان مطهری جنب اداره شهرداری ناحیه یک شیراز در شب های پر برکت ماه مبارک رمضان میزبان شما روزه داران عزیز […]