خیریه مردمی عطر یاس نبوی

برپایی ضیافت افطاری توسط خیریه عطریاس نبوی

برپایی ضیافت افطاری توسط خیریه عطریاس نبوی در شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان خیرین عطریاس نبوی میهمان ضیافت افطاری بودند. به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی در واپسین روزهای باقیمانده تا پایان ماه پر خیر و برکت رمضان الکریم به رسم هر ساله این بار خیریه عطریاس نبوی میزبان جمعی از […]