خیریه مردمی عطر یاس نبوی

جشن تولد گروهی یکصد فرشته آسمانی عطریاس نبوی

جشن تولد گروهی یکصد فرشته آسمانی عطریاس نبوی بنام خداوندی ‌که مهربان بودن را در کالبد بشریت نهاد در هیاهوی گذران روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ و همزمان با جشن بزرگ نیکوکاری در آستانه سال نو شاهد رویداد فرهنگی خوب و بدیعی در شهر فرهنگ و ادب ،  شیراز بودیم ؛ که  برگ زرین دیگری از […]