خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اردوی یک روزه کودکان عطر یاس نبوی به دشت ارژن

اردوی یک روزه کودکان عطر یاس نبوی به دشت ارژن در هفته ای که گذشت، کودکان پرورشگاه عطر یاس نبوی در اردوی یک روزه به باغات دشت ارژن شرکت کردند. در این اردو که جنبه ورزشی نیز داشت، این عزیزان با تیم فوتسال منتخب دشت ارژن مسابقه دوستانه ای داشتند که موفق شدند با نتیجه […]