خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید مدیر بهزیستی شهرستان شیراز از خانه نوباوگان عطر یاس نبوی

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست عطر یاس نبوی، دکتر مصطفی محسنی مدیر بهزیستی شهرستان شیراز به صورت سرزده از مجموعه عطر یاس نبوی و خانه کودک و نوجوان این مجموعه بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن ارزیابی‌های تخصصی از ارائه خدمات به کودکان از وضعیت خانه کودک و نوجوان این […]