خیریه مردمی عطر یاس نبوی

نشست تخصصی ماهانه خانواده عطر یاس نبوی

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطر یاس نبوی، نشست تخصصی ماهانه خانواده عطر یاس نبوی با حضور عباس عسکری مدیر عامل و فاطمه عسکری رئیس هیئت مدیره موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در تاریخ ۲۴ اسفند ماه برگزار شد.