خیریه مردمی عطر یاس نبوی

رنگ آمیزی خانه کودک و نوجوان عطریاس نبوی در ایام نوروز ۹۷

رنگ آمیزی خانه کودک و نوجوان عطریاس نبوی در ایام نوروز ۹۷ ما انسان ها مداد رنگی هستیم تا تابلوی زندگیمان را به کمک هم زیبا نقاشی کنیم . زیبایی و شکوه بهار درس مهرورزی و دگر گرایی و گره گشایی به آدمیان می دهد.  بهار یعنی خداوند فراموشمان نمیکند و جلوه گری دوباره بهار […]