خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اردوی آموزشی و تفریحی کارکنان عطر یاس نبوی در شهرستان سپیدان

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی، اردوی آموزشی و تفریحی کارکنان عطر یاس نبوی در شهرستان سپیدان با حضور مربیان و پرسنل دو مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی برگزار شد. این اردو با هدف دانش افزایی کارکنان این خیریه مردمی و مرور دستورالعمل های […]

عطر یاس بهترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در ایران

نشست ماهانه خانواده عطر یاس نبوی در شیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی نشست تخصصی و هم اندیشی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی با حضور دکتر عباس عسکری مدیرعامل و فاطمه عسکری رئیس هیئت مدیره موسسه، پرسنل و مربیان دو مرکز […]