خیریه مردمی عطر یاس نبوی

طرح نذر قربانی خیریه عطر یاس نبوی

عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایی از هر آنچه غیر خدایی است. .i ذبح ۱۵ راس گوسفند قربانی و توزیع بی خانواه های نیازمند تحت پوشش موسسه عطر یاس نبوی . . . باتشکر از حمایت شما خیرین عزیز . . آدرس ✅دفتر مرکزی:شیراز،معالی آباد ،خیابان خلبانان ✅خانه نونهالان:همت شمالی ✅خانه […]