خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از خانه های کودک و نوجوان عطر یاس نبوی + عکس

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی، سعید بابایی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در معیت هوشیار مدیرکل ، محمودیان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان فارس با حضور عباس عسکری مدیرعامل مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی از مراکز نگهداری کودکان بی […]