خیریه مردمی عطر یاس نبوی

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
به نام خداوند وجد و سرور
پدیدآور عشق و احساس و شور

 

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور در برنامه مراقبت برای فرزندان به همت دفتر امور شبه خانواده بهزیستی استان فارس و به میزبانی موسسه خیریه عطر یاس نبوی ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۹۶ به مدت ۲ روز در سالن مرکز همایش های دانشکده جامع علمی کاربردی بهزیستی شیراز برگزار گردید .

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

به گزارش روابط عمومی خیریه عطر یاس نبوی اولین روز از دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور در برنامه مراقبت برای فرزندان در تاریخ ۱۲ / ۰۹/ ۹۶  با حضور معاونت محترم امور اجتماعی بهزیستی استان فارس سرکار خانم فروتن و مدیران مجموعه شبه خانواده بهزیستی استان سرکار خانم خسروی و سرکار خانم  باباجانی و تعدادی از دست اندرکاران مراقبتی فرزندان مراکز بهزیستی استان فارس در محل سالن همایش های مرکز علمی کاربردی بهزیستی شیراز برگزار گردید.

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

مراسم آغازین دوره با تلاوت آیاتی چند از کلام روح بخش قرآن مجید بود و پس از آن سرود ملی نیز با ادای احترام به همه شهدای عزیزمان و همخوانی همه اعضای حاضر نواخته شد.دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

سخنران مراسم  با گرامیداشت هفته وحدت و تبریک مبعث حضرت رسول اکرم(ص) به بیان اهداف کلی دوره و ضرورت برگزاری آن پرداختند و در پایان سخنان خود از همه عزیزان حاضر در دوره و نیز اعضای فعال دوره قبلی تشکر ویژه نمودند.

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

در ادامه سرکار خانم باقرپور  مدرس دوره ، به بیان چشم انداز کلی اهداف این دوره آموزشی اشاره فرمودند و جهت آشنایی هرچه بهتر اعضای حاضر در دوره با یکدیگر از اعضا خواستند که به صورت اتفاقی یکی از حاضرین را انتخاب نموده و با ایشان مصاحبه مختصری را به انجام برسانند. دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

 

بعد از آن ، سرکار خانم باقرپور به ارائه مطالب مهمی از جمله؛

اصول کار تیمی

برنامه ریزی در سیستم مراقبت شبانه روزی از کودکان

مهارتهای اساسی کار تیمی

لازمه تدوین و اجرای برنامه مراقبت 

زمان و مکان برنامه مراقبت 

حداقل اعضای تیم مراقبت 

پرداختند.

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

 

پس از اتمام بخش نخست از حضار شرکت کننده به میزبانی موسسه خیریه عطریاس نبوی جهت صرف میان وعده دعوت به عمل آمد .

با شروع مجدد دوره آموزشی و گردهمایی مجدد افراد در سالن اجلاس جهت سنجش میزان هماهنگی و شرکت اعضا در کار تیمی و نشان دادن حساسیت کار تیمی دو بازی به اعضای حاضر در دوره معرفی و از آنها خواسته شد که آن را به صورت گروههای پیوسته و دو نفره به انجام برسانند و در پایان این بازیها از اعضا خواسته شد که نظرات و احساسات خود را راجع به بازیهای به اجرا درآمده اظهار کنند.

در مرحله آخر، اعضای حاضر در دوره به گروههای شش نفره تقسیم شدند که گروهها به اسامی گلها نامگذاری شدند و هدف از این مرحله اجرایی کردن و آموزش کار مراقبت تیمی به صورت عملی بود.

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

 

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

 

 

در این مرحله اعضای هر گروه یک کودک را به عنوان نمونه انتخاب و مطرح کرده و با بررسی آن از جوانب مختلف از جمله؛ آموزشی-تحصیلی، روانشناسی، مددکاری، پزشکی و … به ارائه راهکارهای موثر به صورت گزارش روانشناس، مددکار، مربی و دیگر اعضای تیم مراقبتی به صورت یک بروشور پرداختند و در پایان توسط یکی از اعضای گروه، کار تیمی هر گروه معرفی و با مشارکت اعضای حاضر به نقد و بررسی کار تیمی گروهها پرداخته شد. دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

در پایان جلسه آموزشی روز اول شرکت کنندگان به میزبانی موسسه خیریه عطریاس نبوی به صرف ناهار دعوت شدند.

 در روز دوم همایش مورخ ۱۳ / ۰۹ / ۹۶  در ادامه بحث  تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان ، پس از یادآوری نکات کلیدی روز گذشته سرکار خانم خسروی  مدیر مجموعه شبه خانواده بهزیستی استان فارس شروع به توضیح و تفسیر فرم های ۱۷ گانه و رنگی نمودند که این فرایند آموزشی همراه با ویدیو پروژکتور صورت گرفت  ، همچنین شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با پرسش و پاسخ پیرامون همین فرم ها به ادامه مباحث پرداختند و درپایان با ارائه دادن راهکار های پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف و‌کم و کاستی های پرونده های اجتماعی،روانشناسی،بهداشتی و آموزشی  از سوی حاضرین در جلسه ؛روز دوم این دوره ی آموزشی نیز پس از اهداء هدایای به رسم یادبود از طرف موسسه خیریه عطریاس نبوی به شرکت کنندگان در مراسم به پایان رسید.

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

 

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

 

دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان
دومین دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت برای فرزندان

 

روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر اخبار و اطلاعیه ها