خیریه مردمی عطر یاس نبوی

یک تصویر ارزش هزاران واژه را دارد

? به درستی گفته اند که ” یک تصویر ارزش هزاران واژه را دارد” و این جادوی هنر است. ?

به منظور پرکردن اوقات فراغت کودکان و پرورش قوه خلاقیت و شکوفایی استعداد و ذوق هنری کودکان، خانه کودک و نوجوان عطریاس نبوی اقدام به برگزاری دوره آموزشی طراحی پایه ویژه کودکان حاضر در مرکز خود نموده است.


این دوره در ۲۰ جلسه ۱ ساعته با اهداف ذیل در حال برگزاریست :

۱. بهبود تمرکز و توجه در کودکان
۲. کاهش میزان استرس در کودکان
۳. آموزش ابراز هیجانات ، احساسات و عواطف
۴. آموزش درک کودکان از هنر و آثار هنری
۵. افزایش حس خودارزشمندی و تقویت اعتماد به نفس در کودکان

سایر اخبار و اطلاعیه ها