خیریه مردمی عطر یاس نبوی

تمجید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ساخت فنی‌ترین مجتمع نگهداری از کودکان بی‌سرپرست ایران در شیراز

خیریه عطر یاس نبوی

به گزارش روابط‌ عمومی عطر یاس نبوی، محمدرضا پورابراهیمی نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بازدید از مرکز در حال ساخت کودکان بی‌سرپرست ایران در شیراز با ابراز خرسندی از انجام این کار خیر در مجموعه عطر یاس نبوی روند پیشرفت پروژه را پرشتاب ارزیابی و وجود […]

رئیس هیئت ‌مدیره خیریه عطر یاس نبوی مطرح کرد: شاخص‌ترین فعالیت مرکز خیریه عطر یاس نبوی، ساخت فنی‌ترین مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست ایران درشیراز است

فاطمه عسکری رئیس هیئت‌مدیره این خیریه گفت، شاخص‌ترین فعالیت مرکز خیریه عطر یاس نبوی، ساخت فنی‌ترین مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست ایران در  شیراز است. به گزارش روابط‌ عمومی خیریه عطر یاس نبوی رئیس هیئت ‌مدیره خیریه عطر یاس نبوی با ذکر این که این مرکز پس از تکمیل، ظرفیت پذیرش دویست کودک را دارد […]

طراحی و بازدید نهایی جهت اجرای تاسیسات مجتمع در حال ساخت کودکان بی‌سرپرست ایران انجام شد

عطر یاس نبوی- مدیر عامل

طراحی و بازدید نهایی جهت اجرای تاسیسات مجتمع در حال ساخت کودکان بی‌سرپرست ایران انجام شد. به گزارش روابط عمومی مجموعه عطر یاس نبوی در بازدید مدیر عامل و جمعی از اعضای هیات امنای مرکز خیریه عطر یاس نبوی با همراهی پیمانکاران و مهندسین پروژه، با برسی آخرین تصمیمات در خصوص اجرای تاسیسات مجتمع در […]

پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه مجتمع در حال ساخت کودکان بی‌سرپرست ایران در سال ۱۴۰۲

گزارش عملکرد و پیشرفت فنی پروژه مجتمع شبانه‌روزی نگهداری از کودکان  بی‌سرپرست عطر یاس نبوی در سال ۱۴۰۲  از سوی مدیریت فنی و کارگاهی این مجموعه ارائه و پیشرفت پروژه ۶۰ درصد اعلام شد. به گزارش روابط‌ عمومی مجموعه عطر یاس نبوی سرپرست این پروژه با ذکر این که تا پایان سال قراردادهای اجرایی گچ […]

اجرای بتن مگر  ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در  شیراز

اجرای بتن مگر  ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در  شیراز به  گزارش مدیر پروژه  عطر یاس نبوی:اجرای بتن مگر  ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در  شیرازبا مقدار بتن ۷۰ متر مکعب با ضخامت ۱۰ سانتی متر در سه روز انجام گردید