خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید عوامل عطر یاس نبوی از عاطفه

بازدید عوامل عطر یاس نبوی از عاطفه به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطر یاس نبوی در روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۳/۳۱ عوامل عطر یاس نبوی به همراه چند تن از خیرین این مجموعه به دیدار عاطفه رفتند. حتما عاطفه را به خاطر دارید ! مهمان برنامه زنده مهمونی از شبکه فارس. عاطفه زندگی سختی […]